دستورالعمل نحوه بروز رسانی سایت

 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بعنوان یکی از دستگاه های اجرایی استان در صورتی که در اخبار، آیین نامه

ها، بخشنامه ها و اطلاعیه هایی که مربوط به حوزه تعاون، روابط کار، کارآفرینی و اشتغال و رفاه اجتماعی باشد، تغییر ایجاد

شود در اسرع وقت توسط روابط عمومی عمل بروزرسانی را انجام خواهد داد.

 

 دستورالعمل نحوه بروز رسانی سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

 بخش مربوطه واحد مسئول  نحوه بررسی و بروز رسانی 
 صفحه اصلی  فناوری اطلاعات  هفتگی
 اخبار  روابط عمومی  روزانه
 اطلاعیه های مهم فناوری اطلاعات  روزانه-هفتگی
 نظرسنجی ها  فناوری اطلاعات  هفتگی
 میز خدمت الکترونیکی  فناوری اطلاعات  هفتگی
 سامانه ها  فناوری اطلاعات  ماهانه-فصلی
 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۰۸