شماره تلفنهای اداره کل و ادارات تابعه

   
   

* اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل:


  

 


 

 

 

 
آدرس: اردبیل - خیابان شهید مطهری  بین میدان یحیوی و پل علی آباد 

کد پستی   5613943168

 
تلفنخانه اداره کل

33247080 - 33234305 - 33233448 - 33250032
کد اردبیل

045

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

حوزه مدیرکل: 

دفتر مدیرکل:  تلفن:  33230226 - 33230227  دورنویس: 33230228

رئیس اداره حراست:  تلفن:   33232579        دورنویس:   33234180

مسئول روابط عمومی:  تلفن و دورنویس:   33234240

  
 

مدیریت تعاون:

مدیر تعاون:  33740024

رئیس اداره نظارت بر تعاونیها:  33740035

رئیس اداره تشکیل تعاونیها:  33741678

رئیس اداره توسعه تعاونیها                                                                                          33741677
  


******************************************************************************

 

******************************************************************************

      

******************************************************************************

مدیریت روابط کار:                                                                                                   33245391

رئیس اداره روابط کار                                                                                                  33232088

رئیس اداره بازرسی کار                                                                                             33232577

رئیس اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری                                                        33254189

رئیس اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی                                                                      33254189 

******************************************************************************

مدیریت کارآفرینی و اشتغال:                                                                                 33252835

رئیس اداره توسعه کارآفرینی                                                                                      33230227

مسئول دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال                                                                   33238404

رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار                                                                        33238404

******************************************************************************


******************************************************************************

مدیریت اجتماعی:                                                                                                  33725419

رئیس اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران                                                                33726020

رئیس اداره امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی                                                        33726021

رئیس اداره امور اجتماعی                                                                                          33726021

******************************************************************************

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع:                                                                        33232578

رئیس اداره امور اداری  و کارگزینی                                                                              33254190

رئیس گروه فناوری اطلاعات، بودجه و تحول اداری                                                        33235860

رئیس اداره امور مالی                                                                                                33232577

ذیحساب                                                                                                                   33231218

******************************************************************************


* مدیریت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  اردبیل :

اردبیل - شهرک کارشناسان – ابتدای مجتمع اداری بعثت

دفتر ریاست:  33741680   کد اردبیل: 045

تلفنخانه :   33740022 - 33740019   

 * مجموعه ورزشی کارگران اردبیل:

اردبیل - انتهای خیابان کشاورز - ابتدای شهرک نیستان

تلفن و دورنویس رئیس مجموعه: 33726020      کد اردبیل: 0451

تلفن نگهبانی: 33726021

* اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  پارس آباد :

پارس آباد - خیابان شهید رجایی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پارس آباد 

تلفن : 2-32722271   کد پارس آباد: 045

رئیس اداره: 32786100

دورنویس: 32725405

* اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  مشگین شهر :

مشگین شهر - مجتمع ادارات شهرستان مشگین شهر   کد پستی 5661816611

تلفنخانه : 6 - 32530025     کد مشگین شهر: 045

رئیس اداره: 32532165

دورنویس:32530433  

 * اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  خلخال :

خلخال - خیابان پاسداران  کدپستی 5681964759

تلفنخانه: 32422276       کد خلخال: 045

رئیس اداره: 32422914

دورنویس: 32424601

* اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  گرمی:

تلفن: 32621956       کد گرمی: 045

 دورنویس: 32621007

* اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  بیله سوار:

تلفن : 32828147       کد بیله سوار: 045

دورنویس: 32828819

 * نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  نمین :

تلفن : 32327009      کد نمین: 045

دورنویس: 32322343 

* نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  نیر :

تلفن : 32284742        کد نیر: 045

دورنویس: 32284742 

* نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  کوثر:

 تلفن : 32942664             کد کوثر: 045

دورنویس: 32942663