سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵, ۰۶:۴۷
 
 

روابط عمومی اداره کل

روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

شماره تلفن و دورنویس روابط عمومی:                       33234240        (کد 0451)

شماره سامانه دریافت پیام کوتاه روابط عمومی:           30007924004444

تلفن گویا:                                                                 33254188           

آدرس پست الکترونیکی (Email) روابط عمومی:             info-ardabil@mcls.gov.ir