گزارش اختصاصی هفته کار و کارگر در سال 1400 در یک نگاه

    چیام تبریک روز کارگر   پیام روز کارگر سپاه    پیام بزرگداشت روز کارگر    روز کارگر 7

 

کارگران بیمه شده اردبیل

 

جشنواره امتنان

 

 

جشنواره امتنان

 

جشنواره امتنان

 اینفوگرافی کارگر  بیمه کارگران ساختمانی  رسانه جدید  رسانه جدید  
 مسابقات روپا  مسابقه کاتا  مسابقه ورزش درخانه  رسانه جدید
         

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶