اخبار

بخشنامه مزد سال 99 به کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار ابلاغ شد

ابلاغ بخشنامه مزد سال 99 به کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی
مصوبه شورای عالی کار در اجرای بندهای (7) و (8) بخشنامه مزد سال 99 به همه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ شد
 به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای (7) و (8) بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ1399/1/26 و مستند به ماده (41) قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و باسابقه از افزایش مزد، "شورای عالی کار" با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1399/3/17 موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد: 
1.با جابجایی مبلغ روزانه 25000 (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال 1399 موافقت شد. 
بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال 1399روزانه 636809 (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد. 
همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال 1399 به میزان روزانه 15درصد آخرین مزد سال 13۹8 (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 55338 (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می یابد.    
تبصره- از اول تیرماه سال 1399با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 636809 (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند (1) کمتر شود. 
2.به کارگرانی که از اول تیرماه سال 1399دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 33333 (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- از اول تیرماه سال 1399پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق¬الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط "اداره کل روابط کار و جبران خدمت" صورت می¬گیرد.
تبصره2 - به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1398، میزان مقرر در این بند یا تبصره (1) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3 - بر اساس مصوبه مورخ 1399/1/20 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران باسابقه، از اول تیرماه سال 1399همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک¬سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
3.سایر مفاد بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ1399/1/26 کماکان به قوت خود باقی است .
 
۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۳
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید