اخبار

آگهی تشکیل مجمع مدیران کارگاه های مشمول قانون کار شهرستان اردبیل

آگهی تشکیل مجمع مدیران کارگاه های مشمول قانون کار شهرستان اردبیل
آگهی تشکیل مجمع مدیران کارگاه های مشمول قانون کار شهرستان اردبیل جهت انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأت های حل اختلاف این شهرستان

طی اطلاعیه روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل؛ بدینوسیله از کلیه کارگاه های (دارای شخصیت حقوقی) حوزه شهرستان اردبیل دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مجمع مدیران که به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأت حل اختلاف شهرستان اردبیل راس ساعت 10 صبح  روز  پنجشنبه  مورخ 98/10/19 در محل مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل واقع در کارشناسان، شهرک اداری، روبروی بانک ملی تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.

افرادی که مجاز به شرکت در مجمع مدیران می باشند:

1- اعضای هیات مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاههای مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند. هرکدام از این کارگاهها می توانند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع معرفی نمایند.

2- وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند چنانچه خود راساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمایند می توانند بالاترین مقام دستگاه یا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره را حداقل سه روز قبل از تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات برای شرکت در مجمع کتباً معرفی نمایند.

هریک از مدیران واحدهای منطقه که تمایل به شرکت در مجمع فوق را داشته باشند باید حداقل پنج روز اداری قبل از انتخابات مراتب درخواست خود را همراه با مستندات و مدارک موید دارا بودن شرایط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل تسلیم نمایند.
۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۲۵
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید