اخبار

اینفوگرافی عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل در حوزه روابط کار

اینفوگرافی عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل در حوزه روابط کار
بازنشستگی پیش از موعد بیش از 980 نفر در یکسال اخیر