اخبار

اینفوگرافی عملکرد استان اردبیل در حمایت از اشتغال روستایی و عشایری

اینفوگرافی عملکرد استان اردبیل در حمایت از اشتغال روستایی و عشایری
پرداخت 189 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در استان اردبیل