اخبار

سند ملی کار شایسته در اردبیل اجرایی می‌شود

سند ملی کار شایسته در اردبیل اجرایی می‌شود
مدیریت روابط کار استان اردبیل: ایجاد و توسعه فرصت های اشتغال مولد، افزایش امنیت شغلی مبتنی بر از دست ندادن شغل و یا تغییرات محیط شغلی، برخورداری از حمایت های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفتگو های اجتماعی موارد اصلی محورهای اصلی کار شایسته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاونف کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل: با نشست اعضای اتاق فکر روابط کار فرایند هماهنگی و نحوه اجرای سند ملی کار شایسته در حوزه روابط کار بررسی گردید.

در این جلسه بختیار پاکمزد؛ سرپرست مدیریت روابط کار به اهمیت اتاق فکر در تصمیمات جمعی از لحاظ کمی و جلوگیری از تک محوری و انتقاد پذیری در اهداف سازمانی تاکید ویژه کرد.

وی ایجاد و توسعه فرصت های اشتغال مولد،افزایش امنیت شغلی مبتنی بر از دست ندادن شغل و یا تغییرات محیط شغلی، برخورداری از حمایت های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفتگو های اجتماعی موارد اصلی را محورهای اصلی کار شایسته دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل؛ هیئت دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.

این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری در طول سال های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.

 

محورهای اصلی کار شایسته عبارتند از:

ایجاد و توسعه فرصت های اشتغال مولد

اشتغال مولد فنی و فراهم نمودن فرصت‌های اشتغال برابر برای افراد جویای کار با درامد کافی به منظور تحقق استانداردهای زندگی شرافتمندانه و توسعه اقتصادی و اجتماعی.

افزایش امنیت شغلی مبتنی بر از دست ندادن شغل و یا تغییرات محیط شغلی.

برخورداری از حمایت های اجتماعی

تصمین حقوق بنیادین کار

تقویت گفت وگو های اجتماعی

 

۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۵
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید