اخبار

وجود روحیه و انگیزه کارآفرینی در افراد کافی نیست/ بروز کارآفرینی نیازمند محیطی مساعد است

وجود روحیه و انگیزه کارآفرینی در افراد کافی نیست/ بروز کارآفرینی نیازمند محیطی مساعد است
رئیس اداره توسعه کارآفرینی: وجود روحیه و انگیزه کارآفرینی در افراد کافی نیست بلکه بروز کارآفرینی نیازمند محیطی مساعد است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل؛ احسان کاتب در کارگاه آموزشی ضرورت و الزامات تشکیل تعاونی و نقش آن در توسعه کارآفرینی در دانشگاه محقق اردبیلی گفت:در سال های اخیر در مبحث کارآفرینی، به نقش فرد تاکید بسیاری شده است و کارآفرینی نوعی نگرش و رفتار فردی دیده می شد. بر این اساس تلاش های اولیه دولتها برای توسعه کارآفرینی، محدود به سیاست های سطح فردی بود. در آن زمان فرض بر آن بود که با آموزش افراد و فرهنگ سازی و ایجاد وجهه مناسب برای کارآفرینان در جامعه، کارآفرینی بصورت کمّی و کیفی توسعه خواهد یافت. لیکن تجربه نشان داد که وجود روحیه و انگیزه کارآفرینی در افراد کافی نیست بلکه بروز کارآفرینی نیازمند محیطی مساعد است.

رییس اداره توسعه کارآفرینی افزود: از آنجا که کارآفرینی به شدت وابسته به زمینه ای است که کارآفرین در آن فعالیت می کند (شامل اجتماع، محیط نهادی و محیط فیزیکی)لذا استفاده از اصطلاح اکوسیستم کارآفرینی در ادبیات سیاستگذاری کارآفرینی گسترش یافت.

وی گفت: هر نهادی که به طور بالفعل و یا بالقوه مشوق و حامی کارآفرینی است ذینفع اکوسیستم کارآفرینی به حساب می آید.


وی افزود: در اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با تشکیل کافه های کارآفرینی و باشگاه کارآفرینان نوجوان و نگاشت اکوسیستم کارآفرینی استان اردبیل به دنبال تعیین گلوگاه ها و ارائه بسته های سیاستی برای رفع آنها و ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پویا و نوآور محور هستیم.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۸
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید