اخبار

آگهی مزایده زمین فوتبال چمن مصنوعی و سالن سرپوشیده چند منظوره

آگهی مزایده زمین فوتبال چمن مصنوعی و سالن سرپوشیده چند منظوره
هیات اجرایی مجموعه های فرهنگی و ورزشی کارگران استان اردبیل در نظر دارد اماکن ورزشی مشروحه ذیل را برابر قیمت پایه اعلام شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به متقاضیان واجد شرایط از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال شمسی واگذار نماید . متقاضیان می توانند با حضور در محل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل و اداره شهرستان های پارس آباد و بیله سوار و مشکین­ شهرنسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نماید.

آگهی تجدید مزایده عمومی  شماره   1 - 98                                                                      

هیات اجرایی مجموعه های فرهنگی و ورزشی کارگران استان اردبیل در نظر دارد اماکن ورزشی مشروحه ذیل را برابر قیمت پایه اعلام شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به متقاضیان واجد شرایط از طریق  مزایده عمومی به مدت یکسال شمسی واگذار نماید . متقاضیان می توانند با حضور در محل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل و اداره شهرستان های پارس آباد و بیله سوار و مشکین­ شهرنسبت به دریافت اسناد مزایده طبق شرایط ذیل اقدام نماید.

ردیف

نام مکان ورزشی

شهرستان

قیمت کارشناسی ماهیانه به ریال

قیمت کارشناسی سالیانه به ریال

مبلغ سپرده به ریال

توضیحات

1

زمین فوتسال روباز چمن مصنوعی

اردبیل

50/000/000

600.000.000

60.000.000

انشعابات برق مشترک می باشد

2

زمین فوتسال روباز چمن مصنوعی

پارس آباد

40/000/000

480.000.000

48.000.000

انشعابات برق مشترک می باشد

3

زمین فوتسال روباز چمن مصنوعی

بیله سوار

20/000/000

240.000.000

24.000.000

انشعابات برق مشترک می باشد

4

سالن سرپوشیده چند منظوره

مشکین شهر

35/000/000

420/000/000

42/000/000

انشعابات آب برق و گاز مجزا میباشد

 

 

 

شرایط عمومی مزایده :

1-      مهلت دریافت اسناد مزایده 5 روز کاری پس از انتشار آگهی مورخه15 اردیبهشت 98

2-      محل دریافت اسناد و شرایط اختصاصی مزایده : اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان های پارس آباد و بیله سوار و مشکین­ شهر.

3-      مهلت ارائه پیشنهاد قیمت :10روز کاری پس از انتشار آگهی مورخه21 اردیبهشت 98 تا ساعت 14:00

4-      نحوه پیشنهاد قیمت : پیشنهادات باید به صورت مبلغ سالیانه و ماهیانه به عدد و حروف در فرم مربوطه درج و در داخل پاکت سربسته و لاک مهر شده ارائه گردد.

5-      ساعت ، روز و محل گشایش پاکتها ، 23 اردیبهشت 98، ساعت 9 صبح در محل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با حضور اعضای هیات اجرایی مجموعه های فرهنگی و ورزشی

6-      هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد که در زمان عقد قرارداد می بایست پرداخت گردد.

7-      رعایت فرمهای اعلامی جهت واگذاری اماکن ورزشی به استفاده کنندگان الزامی است.

8-واریز مبلغ سپرده شرکت درمزایده ویا ضمانتنامه بانکی به شماره حساب1-1884419-101-1300  به نام مجموعه های فرهنگی و ورزشی کارگران استان اردبیل نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی

9-واریز مبلغ اسناد و فرم های شرکت در مزایده عمومی به شماره حساب 1-1884419-101-1300 نزد بانک توسعه تعاون بنام مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران اردبیل به مبلغ 500.000ریال (مبلغ واریزی عودت داده نخواهد شد)

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۳۶
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید