اخبار

آگهی انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف شهرستان مشگین شهر

آگهی انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف شهرستان مشگین شهر
بدینوسیله از کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مستقر در منطقه به شرط احراز شرایط ذیل، جهت اعلام داوطلبی نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف شهرستان مشگین شهر دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل حداکثر ظرف مدت 15 روز از زمان درج این آگهی در جراید درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مبنی بر اثبات کارفرمایی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشگین شهر تحویل نمایند.

بدینوسیله از کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مستقر در منطقه به شرط احراز شرایط ذیل، جهت اعلام داوطلبی نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف شهرستان مشگین شهر دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل حداکثر ظرف مدت 15 روز از زمان درج این آگهی در جراید درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مبنی بر اثبات کارفرمایی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشگین شهر تحویل نمایند.

شرایط عضویت عبارتند از :

1-   تابعیت جمهوری اسلامی ایران  2- داشتن سن حداقل 30 سال تمام  3-تأهل 4- داشتن حداقل مدرک کارشناسی و چهارسال سابقه کار تحت شمول قانون کار 5- شمول قانون کار جمهوی اسلامی ایران 6-آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

تبصره 1- نمایندگان کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی می باشند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو دوره (چهارسال) عضویت در مراجع حل اختلاف می توانند به عضویت هیات حل اختلاف درآیند.

دامنه شمول:

کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مستقر در منطقه به شرط احراز شرایط عضویت می توانند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف شهرستان مشگین شهر گردند.

تبصره1-در مورد اشخاص حقوقی، مدیر عامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای هیات مدیره با معرفی مدیر عامل یا مدیر مسئول، به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف پذیرفته می شود .

تبصره 2-وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند، چنانچه خود راساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمایند می توانند یک نفر داوطلب از بین مدیران یا کارکنان غیر مشمول قانون کار همان دستگاه، صرفاً با معرفی مدیر عامل یا بالاترین مقام دستگاه معرفی نمایند.

تبصره 3-در مورد کارفرمایان حقیقی، با رعایت شرایط عضویت شخص کارفرما می تواند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده و بیش از یک نفر از یک کارگاه داوطلب گردد، صرفا یک نفر به ترتیب بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف یا سن، تعیین شده و به عنوان داوطلب پذیرفته می شود.

 

روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۲۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید