راهنمایی مراجعان


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰

شماره تلفنهای اداره کل و ادارات تابعه

 

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی اردبیل

آدرس: اردبیل - خیابان شهید مطهری  بین میدان یحیوی و پل علی آباد          کد پستی   5613943168

تلفنخانه اداره کل :045

33247080 - 33234305 - 33233448 - 33250032 - 31410106-31410108

حوزه مدیرکل:  

دفتر مدیرکل: تلفن: 33230226 - 33230227 - 31410101 - 31410104

دورنویس: 33230228

رئیس اداره حراست: تلفن: 33232579    دورنویس: 33234180

مسئول روابط عمومی: تلفن 31410270 - 33234240 دورنویس: 33234240

مدیریت تعاون:

مدیر تعاون: 31410113 - 33740024

رئیس اداره نظارت بر تعاونیها: 31410208 

رئیس اداره تشکیل تعاونیها: 33741678 - 31410272

رئیس اداره توسعه تعاونیها:33741677-31410231

مدیریت روابط کار:

مدیر روابط کار:    31410114 - 33245391

رئیس اداره روابط کار: 31410227 - 33232088

رئیس اداره بازرسی کار: 31410226 - 33232577

رئیس اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری: 31410112 - 33254189

رئیس اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی: 31410209 -33254189

مدیریت کارآفرینی و اشتغال:

مدیر کارآفرینی و اشتغال 31410207 - 33252835

رئیس اداره توسعه کارآفرینی: 33230227 - 31410213

مسئول دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال:  31410213- 33238404

رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار:   31410211 - 33238404

مدیریت اجتماعی:

مدیر اجتماعی:     33725419

رئیس اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران :   33726020

رئیس اداره امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی :   33726021

رئیس اداره امور اجتماعی : 33726021

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع:

مدیر پشتیبانی و توسعه منابع:    33232578

رئیس اداره امور اداری و کارگزینی:    33254190

رئیس گروه فناوری اطلاعات، بودجه و تحول اداری:    33235860

رئیس اداره امور مالی:    33232577

ذیحساب: 33231218

مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل

اردبیل - شهرک کارشناسان ابتدای مجتمع اداری بعثت

مدیر شهرستان اردبیل:  33741680  

تلفنخانه :   33740022- 33740019

مجموعه ورزشی کارگران اردبیل

اردبیل - انتهای خیابان کشاورز - ابتدای شهرک نیستان

تلفن و دورنویس رئیس مجموعه: 33726020      کد اردبیل: 0451

تلفن نگهبانی: 33726021

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پارس آباد

پارس آباد - خیابان شهید رجاییاداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پارس آباد

تلفن : 2-32722271   کد پارس آباد: 045

رئیس اداره: 32786100

دورنویس: 32725405

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشگین شهر

مشگین شهر - مجتمع ادارات شهرستان مشگین شهر   کد پستی 5661816611

تلفنخانه : 6 - 32530025   کد مشگین شهر: 045

رئیس اداره: 32532165

دورنویس:32530433

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال

خلخال - خیابان پاسداران کدپستی 5681964759

تلفنخانه: 32422276    کد خلخال: 045

رئیس اداره: 32422914

دورنویس: 32424601

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گرمی

تلفن: 32621956   کد گرمی: 045

دورنویس: 32621007

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیله سوار

تلفن : 32828147   کد بیله سوار: 045

دورنویس: 32828819

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نمین

تلفن : 32327009      کد نمین: 045

دورنویس: 32322343

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیر

تلفن : 32284742 کد نیر: 045

دورنویس: 32284742

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کوثر

 تلفن : 32942664   کد کوثر: 045

دورنویس: 32942663

 

 تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰

ارتباط با ما

 -شماره دریافت پیام کوتاه (SMS) روابط عمومی : 50001617

-تلفن گویای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل: 31410410

-آدرس پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل: https://ardabil.mcls.gov.ir

-آدرس پست الکترونیکی (Email) روابط عمومی:                                                       info_ardabil@mcls.gov.ir


- آدرس کانال اخبار روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در پیام رسان سروش:          ardabilmcls@

-تلفن روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل:       31410270 - 33234240 دورنویس:  33234240  

 

بروز رسانی شده درمورخه 990419 


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۵۱