ارتباط با ما

 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل - خیابان شهید مطهری -  کدپستی 5613943168

شماره تلفنخانه اداره کل      33247080 - 33234305 - 33233448 - 33250032  

برای مشاهده شماره تلفن بخشهای مختلف اداره کل و ادارات تابعه، در بالای صفحه به منوی "راهنمای مراجعین" بروید و روی قسمت "شماره تلفنهای اداره کل و ادارات تابعه" کلیک کنید.

شماره دریافت پیام کوتاه (SMS) روابط عمومی : 50001617

آدرس پست الکترونیکی (Email) روابط عمومی:       info_ardabil@mcls.gov.ir

تلفن و دورنویس روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل:  33234240