تاریخچه اداره کل

بر اساس سوابق موجود در تشکیلات سال 1348 واحدهای استانی وزارت متبوع، در سازمان تفصیلی اداره کل کار و امور اجتماعی استان آذربایجانشرقی، اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اردبیل با تعداد 4 پست سازمانی وجود دارد. در سال 1350 اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اردبیل در یک ساختمان استیجاری واقع در چهارراه باغمشه اردبیل مستقر بوده که در پائیز سال 1367 پس از احداث ساختمان فعلی واقع در خیابان مطهری به این ساختمان نقل مکان نموده است. در تشکیلات سال 1355 تعداد پستهای سازمانی این اداره به 6 پست افزایش یافته و مرکز کاریابی و اشتغال اردبیل نیز با 5 پست سازمانی ایجاد گردیده است. در سال 1364 تشکیلات اداره کار و امور اجتماعی اردبیل با 16 پست سازمانی به تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده و در سال 1369 دارای 12 پست سازمانی بوده است.

با توجه به تشدید مهاجرت و احداث واحدهای تولیدی در منطقه، نیاز دگرگونی در تشکیلات سازمانی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اردبیل که به عنوان یکی از ادارات تابعه اداره کل کار و امور اجتماعی استان آذربایجانشرقی انجام وظیفه می نمود کاملا محسوس بنظر می رسید. همزمان با تاسیس استان اردبیل بر اساس نامه شماره 1215/ق مورخ 74/2/4 مجلس شورای اسلامی به مرکزیت شهر اردبیل در محدوده شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار، گرمی، اردبیل، مشگین شهر و خلخال، با استناد به تبصره ذیل ماده واحده قانون تاسیس استان اردبیل و نامه شماره 2/1715 مورخ 72/5/24 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اداره کل کار و امور اجتماعی استان اردبیل با ادارات کار و امور اجتماعی پارس آباد و مشگین شهر و خلخال و تعداد 51 پست سازمانی ایجاد گردید .

هم اکنون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل دارای 182 پست سازمانی با 6 اداره در شهرستان های اردبیل - پارس آباد - مشکین شهر - خلخال - گرمی - بیله سوار و تعداد 3 نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان های نمین - کوثر و نیر در حال فعالیت و خدمتگزاری به مردم شریف استان می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۴۱