شماره دریافت پیام کوتاه (SMS) روابط عمومی : 50001617

تلفن گویای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل: 31410410

آدرس پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل:

https://ardabil.mcls.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی (Email) روابط عمومی:   info_ardabil@mcls.gov.ir

تلگرام

 آدرس کانال اخبار روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در سروش: 

ardabilmcls@

 

تلفن روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل:  31410270 - 33234240  دورنویس:  33234240 

 

لطفا برای مشاهده شماره تلفن بخشهای مختلف اداره کل و ادارات تابعه، در بالای صفحه اصلی سایت به منوی "ارتباط با ما" و یا منوی  "میز خدمت الکترونیک" بروید.